Alkolås

Alkolås - den säkra vägen


Allt fler företag upptäcker fördelarna med garanterat nyktra chaufförer och vissa arbetsplatser kräver det av sina underentreprenörer.Vi säljer, installerar och kalibrerar de flesta produkteran på marknaden.

Här väljer vi att fokusera på Foxguard, ett av de största aktörerna på marknaden. Men det finns fler ...

Säker mätning

Foxguard Alkolås använder elektrokemiska bränsleceller, tillverkade av Lion Laboratories som är världsledande tillverkare av mätteknik gällande alkoholmätning. Mätningen av alkoholhalten i utandningsluften sker automatiskt och provet analyseras snabbt och säkert. Vid godkänt prov avaktiveras startspärren och fordonet kan startas. Alkolåsen är tillverkat för att klarar vårt nordiska klimat och båda modellerna fungerar ner till -45° C. Både startspärr och handenhet till alkolåsen har en logg som registrerar alla händelser relaterade till fordonsstarten, så som alkoholhalt, manipuleringsförsök och start/stopp. Information kan endast läsas ut av Foxguardauktoriserad serviceverkstad. Alkolåsen är enkla att montera och tar bara någon minut att lära sig använda.

Foxguard Alkolås DS20

DS20 är ett alkolås för fast installation i fordonet. DS20 uppfyller alla de krav som fordonsindustri och yrkestrafik ställer och kan precis som vårt trådlösa alternativ kopplas ihop med externa kommunikationsmoduler, så som körjournal

och ISA. DS20 är godkänt enligt Cenelec-standard 50436-1.

Foxguard Alkolås DS-5


DS-5 är den nya generationen alkolås. Den trådlösa handenheten har samma format som en mobiltelefon och är enkel att använda. Den stationära delen är fast monterad i bilen och enbart synlig genom en lysdiod på instrumentbrädan. DS-5 är godkänt enligt Cenelec-standard 50436-2.