Programmering & Service

Programmering & Service


Monteringshallen erbjuder hjälp och support vad gäller alla dina kommunikationsfrågor. 


All komradio är från början oprogrammerad. Den ska fyllas med innehåll för att fungera. Du kanske har partners du behöver prata med eller egna frekvenser. Eller börjar du från noll? Här får du experthjälp med val av frekvensband, teknik och programmering

.


För att en radio ska fungera som du vill måste den programmeras med rätt frekvenser


Vi hjälper dig så att din radio fungerar!Vi kan all komradio

Kamera


Har du behov av kameraövervakning. Vi hjälper dig


Ring och diskutera - 070-526 60 60


Radioverkstad


Ibland går nåt sönder. Vi erbjuder service på din utrustning


Maila info@monteringshallen.se


Dålig täckning inomhus


Förstärk dina signaler inomhus eller i tunnlar. Vi kan det!